අප්‍රිකානු වෙළඳපොළ සඳහා නව සැලසුම 50KG සිමෙන්ති බෑගය

අප්‍රිකාවේ බොහෝ සිමෙන්ති කර්මාන්තශාලාවලට නව සිමෙන්ති බෑග් සෑදීමට උදව් කරන්න

අලංකාර මුද්‍රණය සහ උසස් තත්ත්වයේ භාවිතය පාරිභෝගිකයින්ගේ ඒකමතික ප්‍රශංසාව දිනා ඇත.

ඔබේ බෑග් ද රිසිකරණය කළ යුතු නම්
කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න


තැපැල් කාලය: ජුලි -17-2020